Služby

Aktuality

Nové zákony

Zde naleznete odkazy na přesné znění nových zákonů v oblasti rozúčtování:

zákon č. 104/2015 Sb.

zákon č. 67/2013 Sb.

vyhláška č. 269/2015 Sb.

Odpovědnost statutárních orgánů SVJ

Odpovědnost statutárních orgánů SVJ - s úpravou NOZ, §159, se objevila zásadní změna pro působení ve statutárních orgánech SVJ, kdy s pozicí člena výboru souvisí osobní a majetková odpovědnost, která platí až tři roky zpětně. Tato odpovědnost se nedá přenést smluvně na jiné subjekty – např. na správce objektu a ani pojištění odpovědnosti zdaleka nemusí řešit veškeré možné situace, vzhledem k různému množství výluk, které omezují pojistná plnění. Mluvíme zejména o situacích v rovině škod vzniklých nečinností statutárních orgánů – výbor má za povinnost vykonávat správu s péčí řádného hospodáře a největší rizika s sebou nese mj. práce s dlužníky – tj. mít přehled o neplatičích, stav dluhů řešit a vymáhat právní cestou. Typickým případem je dlužník, jehož dluh není vymáhán, po nějaké době prodá byt a „zmizí“  - zůstane po něm škoda SVJ, kterou mohou vlastníci soudně vymáhat po statutárním orgánu. Je i mýlkou se domnívat, že např. odsouhlasením chybného postupu Shromážděním se Výbor odpovědnosti zbaví – např. souhlasem k odpisu nevymáhané pohledávky, není tomu tak – právní odpovědnost nadále platí.

Daň z nemovitosti 2016

Dovolujeme si Vás upozornit na termín úhrady dani z nemovitosti - první splátky - Finančnímu úřadu do 1.6.2016. Termín pro úhradu druhé splátky dani z nemovitosti je nejpozději do 30.11.2016.

Komplexní správa nemovitostí - FPS s.r.o.

Společnost FPS s.r.o. byla založena v roce 2004, převodem lidských i materiálních zdrojů z fyzické osoby na právnickou s cílem vybudovat seriózní společnost na trhu měření, regulace tepla, teplé a studené vody a správy nemovitostí, která vlastníkům budov nabídne kvalitní a komplexní služby založené na individuálním přístupu ke klientovi. Zakladatelé firmy mají dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí, ať už z vlastní činnosti v oboru, nebo z činnosti na trhu již etablované firmy.

Naše služby

Správa nemovitostí
Správa tepelných zdrojů
Rozúčtování
Účetní služby

Správa nemovitostí

Správa tepelných zdrojů, výroba tepla

Rozúčtování nákladů – voda, teplo

Účetní služby pro BD, SVJ

Úklid a údržba zeleně
Měření a regulace
Pronájem prostor

Úklid a údržba zeleně

Měření regulace – voda, teplo

Pronájem prostor

Systém Domy-Online

Zde naleznete přístup do Systému Domy-Online pro naše klienty v oblasti správy nemovitostí:


Přihlášení na domy-online


Uživatelské jméno:
Heslo:

PF 2017

Úterý, 27 prosince 2016

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho osobních i profesních úspěchů.

Těšíme se na spolupráci po celý následující rok.

Váš team FPS s.r.o.