Služby

Aktuality

Předkupní právo ve spoluvlastnictví

Od 1.1.2018 dle zákona 460/2016 Sb., který upravuje zákon 89/2012 Sb. tj. Občanský zákoník vstupuje v platnost opět předkupní právo. Vlastník podílu na nemovitosti má tedy od 1.1.2018 povinnost při jeho prodeji nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům. Nabídka musí být písemnou formou. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Předkupní právo se týká i garážového/parkovacího stání či sklepní komory, které jsou evidovány jako 1 jednotka s více spoluvlastníky.

Je lepší čekat a spořit nebo si vzít úvěr?

Na toto téma naleznete bližší informace v Nejčastějších otázkách.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Upozorňujeme na novou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů z pera EU - jedná se o GDPR, která začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří např. aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

Komplexní správa nemovitostí - FPS s.r.o.

Společnost FPS s.r.o. byla založena v roce 2004, převodem lidských i materiálních zdrojů z fyzické osoby na právnickou s cílem vybudovat seriózní společnost na trhu měření, regulace tepla, teplé a studené vody a správy nemovitostí, která vlastníkům budov nabídne kvalitní a komplexní služby založené na individuálním přístupu ke klientovi. Zakladatelé firmy mají dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí, ať už z vlastní činnosti v oboru, nebo z činnosti na trhu již etablované firmy.

Naše služby

Správa nemovitostí
Správa tepelných zdrojů
Rozúčtování
Účetní služby

Správa nemovitostí

Správa tepelných zdrojů, výroba tepla

Rozúčtování nákladů – voda, teplo

Účetní služby pro BD, SVJ

Úklid a údržba zeleně
Měření a regulace
Pronájem prostor

Úklid a údržba zeleně

Měření regulace – voda, teplo

Pronájem prostor

Systém Domy-Online

Zde naleznete přístup do Systému Domy-Online pro naše klienty v oblasti správy nemovitostí:


Přihlášení na domy-online


Uživatelské jméno:
Heslo:

Odečty tepla a vody 2017

Úterý, 6 února 2018

V současné době probíhají odečty poměrových měřidel pro potřeby vyúčtování služeb roku 2017 - vodoměrů a měřičů tepla pro naše klienty. Veškeré dotazy k odečtům poměrových měřidel zasílejte na e-mail: odecty@fps-praha.cz či telefonicky: 272 657 262.

Váš team FPS s.r.o.